Този сайт използва бисквитки за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Политика на поверителност

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (GDPR) и Закона за защита на личните данни

 

  1. Данни за „КДМ ТРЕЙДИНГ“ ООД като администратор на лични данни и контакт с нас:

    „КДМ ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 206483764, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4004, р-н Южен, бул. „Александър Стамболийски“ №35, е администратор на лични данни, които се обработват при или по повод осъществяваната от дружеството дейност.

Искания до „КДМ ТРЕЙДИНГ“ ООД като администратор на лични данни можете да подадете на имейл: [email protected] или на хартиен носител в офиса на дружеството в гр. Пловдив 4004, р-н Южен, бул. „Александър Стамболийски“ №39А.

  1. Какви категории лични данни събира „КДМ ТРЕЙДИНГ“ ООД и за какви цели се обработват:

При упражняване на дейността си „КДМ ТРЕЙДИНГ“ ООД обработва лични данни на физически лица, както и на представляващи нашите клиенти и контрагенти – управители, служители и др.– основно за целите на търговски продажби на наши клиенти и на изпълнението на договори с нашите контрагенти; или за целите на легитимните интереси на дружеството за установяване, упражняване или защита на правни претенции – основания за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „б“ и „е“ и чл. 9, пара. 2, б. „е“ от Регламента. В тези случаи обработваните данни са ни предоставени от нашите клиенти и са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, посочени в сключените с нашите клиенти договори.

За целите на финансово-счетоводната отчетност, „КДМ ТРЕЙДИНГ“ ООД обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица контрагенти и представители на юридически лица – контрагенти. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност и здравословното състояние на лицата.

„КДМ ТРЕЙДИНГ“ ООД  обработва лични данни на физически лица – служители на дружеството, съгласно Вътрешните правила за обработка на личните данни, трудовия договор и приложимото законодателство.

„КДМ ТРЕЙДИНГ“ ООД обработва данни на базата на съгласие на субекта само ако лицето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

В извънредни случаи „КДМ ТРЕЙДИНГ“ ООД може да обработва лични данни на други основания, посочени в GDPR. „КДМ ТРЕЙДИНГ“ ООД уведомява всеки субект на данни за точното основание, на базата на което се обработват личните му данни.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Обработката на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на законните цели.

Нашите клиенти не са длъжни да ни предоставят лични данни. Непредоставянето на личните данни би могло да доведе до невъзможност да бъде сключен договор с лицето и да бъде извършена съответната услуга – например за нас е невъзможно да Ви изпратим избрания от Вас продукт, без да ни предоставите данни за контакт.

  1. Нашият уебсайт:

Когато регистрирате акаунт или закупувате продукт, ние събираме различни видове информация, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова карта или др. В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба. Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

Интернет страницата ни използва бисквитки (“cookies”). Бисквитките са текстови файлове, които позволяват посещавани интернет сайтове и сървъри да различават индивидуалния браузър на субекта на данни от други интернет браузъри, които съдържат други бисквитки. Конкретен интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран чрез използване на уникалния идентификационен номер на бисквитката. В случай, че субектът на данни деактивира бисквитките в използвания интернет браузър, това може да доведе до намаляване на функционалността на нашия сайт. Използваме следните бисквитки:

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Чрез тях например установяваме правилния език, на който да визуализираме сайта.

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт (Google Analytics), кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство, операционна система и др. Чрез тях ние не събираме никаква друга информация, отнасяща се до вашите лични данни.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, например да запомняте предпочитания език на уеб сайта.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас.

Всички бисквитки, които получавате от нашия сайт, могат да бъдат блокирани от  браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно или както би се очаквало.

Сайтът използва Google Analytics – инструмент на Google Inc,  чрез който Google ни предоставя статистика за посещаемостта на сайта си. Информацията, която получаваме, е псевдонимизирана и не е достатъчна, за да Ви идентифицираме като физическо лице.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове: Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт. Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти, включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

Не на последно място, нашият уебсайт предоставя възможност за абонамент за нашия електронен бюлетин. За целта ние обработваме данни за Вашата електронна поща и IP адрес, а обработването се основава на Вашето съгласие.

  1. Разкриване на лични данни на трети лица:

Личните данни, които ние обработваме, могат да бъдат разкрити пред органите на реда, когато тази информация бъде поискана от нас по съответния законов ред и на базата съответните правни основания. Личните данни, които ние обработваме, могат да бъдат предоставени на трети лица в случай, че това е нужно за постигането на целите, за които личните данни се обработват. Такива лица могат да бъдат административни органи, организации, контрагенти, счетоводители, адвокати, външни сътрудници, банки – за нуждите за изплащане на възнаграждения, куриерски фирми и пощенски оператори – за осъществяване на кореспонденция.

  1. Срок на съхранение на данните:

„КДМ ТРЕЙДИНГ“ ООД съхранява обработваните лични данни за срок, посочен в регистъра по чл. 30, пара. 1 от Регламента (чл. 62, ал. 1 ЗЗЛД). Дружеството съхранява Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, или съгласно нормативно установения срок на съхранение. Във всички случаи ние предприемаме мерки за ограничаване на достъпа до личните данни с оглед текущото обработване на данните и съответните цели.

  1. Права на субектите на данни:

            GDPR предоставя на субектите на данни редица права, които Вие можете да упражните, ако смятате, че нашето обработване на лични данни засяга вашите интереси:

- право на достъп до данните и информация за целите на обработването;

- право да се оттегли съгласието за обработка на личните данни;

- право на коригиране на личните данни;

- право на изтриване на личните данни;

- право на ограничаване обработването на лични данни;

- право на преносимост на лични данни;

- право на възражение срещу обработването;

Искания до „КДМ ТРЕЙДИНГ“ ООД като администратор на лични данни можете да подадете на имейл [email protected] или на хартиен носител в офиса на дружеството в гр. Пловдив 4004, р-н Южен, бул. „Александър Стамболийски“ №39А. Разглеждането на Вашите искания е абсолютно безплатно освен в случаите, в които исканията са крайно неоснователни или прекомерни, особено с оглед на тяхната повторяемост. В този случай GDPR ни позволява да наложим разумна такса за изпълнението на Вашето искане, или да Ви откажем да предприемем действия по него.

- право на жалба до Комисията за защита на личните данни (уебсайт:  https://www.cpdp.bg/ , електронна поща: [email protected],  или на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2) или компетентния съд.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни може да получите на посочените координати за връзка с администратора на лични данни.

Безплатна доставказа всички поръчки над 400 лв.

Възможност за връщанев срок от 14 дни съгласно ЗЗП

Гарантирано качествона всички предлагани стоки

Помощен центъротговор на всеки Ваш въпрос